• zimaPlastikova Zima
  • toolsKPMBA TOOLS
  • modelshopbigModelshop
zima1 tools2 modelshopbig3
Carousel Joomla by WOWSlider.com v3.8
 
  language: SK / EN

Nasleduje

PLASTIKOVÁ ZIMA 2019
15. ROČNÍK

30.11.2019 

DreamTeam

PLASTIKOVÁ ZIMA 2018
14. ROČNÍK
24.11.2018


Celkový počet súťažných modelov: 994

 

 

Špeciálne ocenenia - deti

Špeciálne ocenenia - dospelí


Výsledkové listiny
  SK EN HU DE
MZ1 Mladší žiaci

(vek 6, 7, 8, 9, 10 rokov)
Lietadlá a vrtuľníky Younger pupils

(age 6, 7, 8, 9, 10 years)
Aircraft and helicopters Gyermek

(6, 7, 8, 9, 10 év)
Repülőgép és helikopter Jüngere Schüler

(6, 7, 8, 9, 10 Jahre)
Flugzeuge und Hubschrauber
MZ2 Bojová technika AFV Harcjármű Militärfahrzeuge
MZ3 Diorámy, figúrky, busty Diorama, figurines, busts Dioráma, figura, mellszobor Dioramen, Figuren, Büsten
MZ4 Cestné dopravné prostriedky Road vehicles Civil/Közúti járművek Straßenverkehrsmittel
MZ5 Ostatné Others Egyéb Sonstige
SZ1 Starší žiaci

(vek 11, 12, 13, 14 rokov)
Lietadlá a vrtuľníky Older pupils

(age 11, 12, 13, 14 years)
Aircraft and helicopters Serdülő

(11, 12, 13, 14 év)
Repülőgép és helikopter Ältere Schüler

(11, 12, 13, 14 Jahre)
Flugzeuge und Hubschrauber
SZ2 Bojová technika AFV Harcjármű Militärfahrzeuge
SZ3 Diorámy, figúrky, busty Diorama, figurines, busts Dioráma, figura, mellszobor Dioramen, Figuren, Büsten
SZ4 Cestné dopravné prostriedky Road vehicles Civil/Közúti járművek Straßenverkehrsmittel
SZ5 Ostatné Others Egyéb Sonstige
J1 Juniori

(vek 15, 16, 17 rokov)
Lietadlá a vrtuľníky Juniors

(age 15, 16, 17 years)
Aircraft and helicopters Junior

(15, 16, 17 év)
Repülőgép és helikopter Junioren

(15, 16, 17 Jahre)
Flugzeuge und Hubschrauber
J2 Bojová technika AFV Harcjármű Militärfahrzeuge
J3 Diorámy, figúrky, busty Diorama, figurines, busts Dioráma, figura, mellszobor Dioramen, Figuren, Büsten
J4 Cestné dopravné prostriedky Road vehicles Civil/Közúti járművek Straßenverkehrsmittel
J5 Ostatné Others Egyéb Sonstige
A1 Dospelí Lietadlá menšie ako 1/72 Seniors Aircraft smaller than 1/72 Felnőtt 1/72-nél kisebb repülőgép Erwachsene Flugzeuge kleinere als 1/72
A2 Lietadlá 1/72 vrtuľové Aircraft 1/72 propeller Repülőgép 1/72 légcsavaros Propellerflugzeuge 1/72
A3 Lietadlá 1/72 prúdové Aircraft 1/72 jet Repülőgép 1/72 sugárhajtású Jet-Flugzeuge 1/72
A4 Lietadlá 1/72 rozkrytované Aircraft 1/72 detailed Repülőgép 1/72 bontott Detaillierte Flugzeuge 1/72
A5 Lietadlá 1/48 vrtuľové Aircraft 1/48 propeller Repülőgép 1/48 légcsavaros Propellerflugzeuge 1/48
A6 Lietadlá 1/48 prúdové Aircraft 1/48 jet Repülőgép 1/48 sugárhajtású Jet-Flugzeuge 1/48
A7 Lietadlá 1/48 rozkrytované Aircraft 1/48 detailed Repülőgép 1/48 bontott Detaillierte Flugzeuge 1/48
A8 Lietadlá dvojplošníky, trojplošníky
=
Zlatý vek aviatiky
Aircraft biplanes, triplanes
=
The Golden age of aviation
2 és tobbfedelű repülőgép
=
A repülés aranykora
Flugzeuge Doppeldecker, Dreidecker
=
Goldene Zeitalter der Luftfahrt
A9 Lietadlá 1/32 a väčšie Aircraft 1/32 and bigger 1/32-es és nagyobb repülőgép Flugzeuge 1/32 und größere
A10 Vrtuľníky bez rozdielu mierky Helicopters all scales Helikopterek méretaránytól függetlenül Hubschrauber - alle Maßstäbe
B1 Pozemná technika 1/72 pásová Ground vehicles 1/72 tracked Lánctalpas harcjármű 1/72 Militärfahrzeuge 1/72 – Ketten
B2 Pozemná technika 1/72 kolesová Ground vehicles 1/72 wheeled Kerekes harcjármű 1/72 Militärfahrzeuge 1/72 – Räder
B3 Pozemná technika 1/35 pásová Ground vehicles 1/35 tracked Lánctalpas harcjármű 1/35 Militärfahrzeuge 1/35 – Ketten
B4 Pozemná technika 1/35 kolesová Ground vehicles 1/35 wheeled Kerekes harcjármű 1/35 Militärfahrzeuge 1/35 – Räder
B5 Pozemná technika 1/48 Ground vehicles 1/48 Harcjármű 1/48 Militärfahrzeuge 1/48
E1 Autá pretekárske Racing cars Versenyautók Rennfahrzeuge
E2 Autá civilné Civilian cars Civil autók Zivilfahrzeuge
E3 Autá úžitkové Utility cars Haszonjárművek Nutzfahrzeuge
E4 Motocykle Motorcycles Motorkerékpárok Motorräder
D1 Figúrky do 70 mm (vrátane) Figurines to 70 mm (incl.) 70mm és kisebb figurák Figuren bis 70 mm (inclusive)
D2 Figúrky nad 70 mm Figurines over 70 mm 70mm-nél nagyobb figurák Figuren über 70 mm
D3 Busty Busts Mellszobor Büsten
D4 Fantasy & Sci-Fi figúrky Fantasy & Sci-Fi figurines Fantasy & Sci-Fi figurák Fantasy und Sci-Fi Figuren
C1 Diorámy menšie ako 1/48 Diorama smaller than 1/48 1/48-nál kisebb dioráma Dioramen kleinere als 1/48
C2 Diorámy 1/48 a väčšie Diorama 1/48 and bigger 1/48-as és nagyobb dioráma Dioramen 1/48 und größere
F1 Lode bez rozdielu mierky Ships all scales Hajók méretaránytól függetlenül Schiffe – alle Maßstäbe
F2 Ponorky bez rozdielu mierky Submarines all scales Tengeralattjárók méretaránytól független U-Boote – alle Maßstäbe
G1 To, čo sa inde nevošlo All others Egyéb (ami máshova nem fért be) Das, was nirgendwo Platz gefunden hat

 

Galéria ocenených modelov - deti

Galéria ocenených modelov - dospelí


 


 

Sprievodný program -
- workshopy a kotol
v spolupráci
s Eastmodels.sk

mediálny partner
 
Braňo "Cesnak" Lukačovič - figúrky Marek Zindulka - diorámy Zdeněk "Doktor" Šebesta - lietadlá
Prekvapením 14. ročníka bola limitovaná séria
modelu MiG-21MF v mierke 1/72


 

 

MINULÉ ROČNÍKY

DreamTeam PLASTIKOVÁ ZIMA 2017
13. ROČNÍK
25.11.2017


Na stoloch bolo 1055 súťažných modelov.

Výsledkové listiny:

Špeciálne ceny - mládež

Všetky štandardné kategórie

Špeciálne ceny - dospelíFotografie ocenených modelov:
Mládež  


Dospelí


Celkový počet súťažných modelov: 1055
Najviac modelov bolo v kategórii A2 - Dospelí - Lietadlá 1/72 vrtuľové: 77
Druhý najvyšší počet mala kategória G1 - Dospelí - To, čo sa inde nevošlo: 69

Modelárska budúcnosť (teda súťažiaci do 18 rokov) predstavila celkom 211 modelov:
mladší žiaci 75
starší žiaci 74
juniori 62


Workshopy (Mediálny partner Eastmodels.sk)

2016

Žiaci a juniori
Dospelí


Mediálny partner Eastmodels.sk

Fotografie
Lietadlá
Bojová technika, diorámy, figúrky
Figúrky, lode, sci-fi, autá a motocykle
Žiaci a juniori

Kotol Eduard s Vladimírom Šulcom

Workshopy
Zdeněk Šebesta - upínacie pásy a wet transfer obtlačky
Braňo Lukačovič - strieborné farby na figúrkach

2015

Žiaci a juniori
Dospelí

 

2014

Žiaci a juniori: výsledková listina, fotografie
Dospelí: výsledková listina, fotografie

2013

Dospelí: výsledková listina, fotografie

 

 

 

 

 
      O nás     Členovia     Plastiková Zima     Produkty     Kontakty